Proti stylu. / Against style.

Only 2 years. / Pouze 2 roky.

Palácové kalhoty. / Palazzo pants.

Geometrie. / Geometry.

BAF! / BOO!

FILMY ČÁST 1 / FILMS PART 1

Tak co?/ So what?

Pruhy. / Stripes.