Melancholická. / Melancholia.

Osamělá sama. / Lonely alone.

Charlie, Charlie...

Po dlouhé době.../After a long time ...